بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/01
کل خالص ارزش دارائی ها 268,453,112,110 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 6,364,313 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 6,364,313 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 6,428,594 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 42,181

صندوق سرمایه‌گذاری کاریزما

تاریخ آغاز فعالیت:

1391/07/11

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیران سرمایه گذاری:

آرش غفاري، رامتين خدادادي، حسين صفري

حسابرس:

موسسه حسابرسي هدف همكاران

نمودار‌ها