Menu
آگهی دعوت به مجمع ادامه مطلب

آگهی دعوت به مجمع

آگهی دعوت به مجمع

بدین‌وسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع صندوق که با دستورات جلسه زیر:

تشکیل ‌جلسه مجمع  صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما ادامه مطلب

تشکیل ‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما

جلسه مجمع  صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما راس ساعت ١٨:٣٠روز یک شنبه  ٢٠/٠٤/١٣٩٥ در محل شرکت سبدگردان کاریزما با حضور ١٠٠درصددارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و آقای نیما جناب به عنوان نماینده موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (متولی صندوق) تشکیل و موارد زیر توسط مجمع تصویب گردید: 

حذف بخش متغیر کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق ادامه مطلب

حذف بخش متغیر کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما در روز ‌شنبه مورخ ١٣٩٤/١٢/٠١، رأس ساعت ٨ صبح در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ٢٨٣، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی با حضور ١٠٠ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و آقای نیما جناب به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (متولی صندوق) تشکیل گردید:

برگزاری مجمع  صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما ادامه مطلب

برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما

بدین وسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما دعوت می گردد،در مجمع صندوق با موضوع تصویب صورتهای مالی و تصمیم گیری در خصوص سایر موارد در تاریخ ٣١/٠٣/٩٤ راس ساعت ١١درنشانی ،تهران،خیابان شهید بهشتی،بین بخارست و وزراء،پلاک ٢٨٣،طبقه چهارم غربی حضور بهم رسانند.
شرکت سبدگردان کاریزما
مدیر صندوق

RSS
123
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان